DIREKTORI JABATAN PENGAJIAN ASASI

 

  JABATAN PENGAJIAN ASASI
 

KHAIRUL BARIYAH BINTI MAHYUDIN
Ketua Jabatan
Penyelaras Asasi Perniagaan

 : 06-387 5916
 : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

curriculum vitae

AIMI KHAIRUNNISA BINTI ABDUL KARIM
Penyelaras Asasi Sains Sosial

 
: 06-387 5916
 : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

curriculum vitae

SITI FATIMAH BINTI RAFIK
Penyelaras Asasi Pengajian Islam

 : 06-387 5916
 : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

curriculum vitae
ROSITAH BINTI KAMBOL
Penyelaras Asasi Perundangan Syariah

 : 06-387 5916
 : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

curriculum vitae

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Senarai Borang

Hubungi Kami

Pusat Asasi dan Pengajiaan Umum 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/papu
+606-3878251