DIREKTORI JABATAN LATIHAN DAN KEMAHIRAN INSANIAH

JABATAN LATIHAN DAN KEMAHIRAN INSANIAH


ROSLIDA BINTI SAAT
Ketua Jabatan

 : 06-387 5916
 : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

curriculum vitae


NURIZZUANI BINTI IZHAR
Penyelaras Program Latihan

 
: 06-387 5916
 : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

curriculum vitaeNUR AFIFAH BINTI FADZIL
Penyelaras Program Kemahiran

 : 06-387 5916
 : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

curriculum vitae

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Senarai Borang

Hubungi Kami

Pusat Asasi dan Pengajiaan Umum 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/papu
+606-3878251