Visi & Misi

 

VISI  • Menjadi Pusat bertanggungjawab dalam aktiviti keagamaan dan kerohanian kepada semua pelajar dan anggota perkhidmatan bagi melahirkan warga KUIM yang cemerlang di dalam bidang akademik dan perkhidmatan serta memiliki pegangan hidup yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah yang terdiri daripada pelbagai bidang.

 


MISI

 

  • Melaksanakan aktiviti keagamaan dan kerohanian melalui program akademik dan bukan akademik yang berkualiti kepada semua warga KUIM bagi membantu mencapai objektif kolej di dalam menuju Universiti penuh dan melahirkan graduan KUIM yang berkualiti dari aspek agama dan akademik.

 
Informasi Terkini Pusat Islam As-Syafie

TERJEMAHAN