Unit Pentadbiran & Kewangan

PERKHIDMATAN DAN FUNGSI UNIT

  • Unit Pentadbiran Dan Kewangan
  1. Mengurus hal ehwal pejabat, staf dan kewangan Pusat Islam.
  2. Bertanggungjawab terhadap pengurusan kualiti Pusat Islam.
  3. Menyelaras segala laporan dan maklumbalas Pusat Islam.
  4. Menyelaras dan menyediakan hubungan kerjasama antara Pusat Islam dan Unit/fakulti dan akademi  atau luar KUIM.
  5. Menguruskan kemudahan yang terdapat di Pusat Islam.
  6. Menguruskan kewangan Pusat Islam
  7. Menguruskan kutipan zakat dan derma dalam pengamalan jariah
 

Informasi Terkini Pusat Islam As-Syafie

TERJEMAHAN