Unit Dakwah & Penerbitan

PERKHIDMATAN DAN FUNGSI UNIT

  • Unit Dakwah Dan Penerbitan¬†
  1. Merancang dan melaksana pelbagai aktiviti dakwah dalam mengukuhkan agama, serta penghayatan terhadapnya.
  2. Mengendalikan aktiviti-aktiviti kesedaran dalam pemantapan akidah dan sahsiah.
  3. Menyediakan dan menguruskan kempen yang sesuai kepada warga KUIM.
  4. Menyampaikan dakwah bagi masyarakat luar.


Informasi Terkini Pusat Islam As-Syafie

TERJEMAHAN