Unit Perjawatan

Fungsi Unit

 1. Menguruskan urusan pengambilan staf baru dengan menyediakan dokumen yang berkaitan seperti

  1. Urusan temuduga beserta borang temuduga
  2. Surat tawaran
  3. Perjanjian serta borang-borang yang berkaitan dan lain-lain
  4. Borang-borang berkaitan unit perjawatan dan kad pekerja

 2. Bertanggungjawab mengemaskini fail peribadi staf.

 3. Bertanggungjawab menguruskan penamatan staf.

 4. Mengurus dan mengendalikan sistem HR bagi Unit Perjawatan Kolej.

 5. Bertanggungjawab mewujudkan dan mengemaskini Buku Rekod Perkhidmatan Semua Staf

  1. Berhenti
  2. Bersara
 6.  Bertanggungjawab mengeluarkan pekeliling dan memo unit perjawatan.

 7. Menguruskan proses penilaian prestasi tahunan staf

 8. Menguruskan proses pembaharuan kontrak staf

 9. Bertanggungjawab mengurus pelantikan staf dan pensyarah separuh masa daripada luar KUIM

 10. Bertanggungjawab menguruskan pelantikan staf berstatus tetap dan kontrak

 11. Melaksanakan lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.

 12. Menguruskan urusan maklumat MQA / IPTS

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Pejabat Pendaftar 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/pejabatpendaftar
email Rasmi : pejabatpendaftar@kuim.edu.my
+606-3878382
+606-3878411