Info Korporat

LATAR BELAKANG

Pejabat Pendaftar, Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) bertanggungjawab di dalam urusan berkaitan dengan pengurusan sumber manusia dan kemudahan bagi staf Kolej. Unit-unit di Pejabat Pendaftar seperti pecahan berikut :

Pengurusan Modal Insan
Pengurusan Organisasi
Undang-undang
 

POLISI KUALITI PEJABAT PENDAFTAR

Matlamat Pejabat Pendaftar ialah untuk meyediakan pengurusan dan memberi perkhidmatan yang terbaik dan berkualiti berteraskan ajaran Islam.

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Pejabat Pendaftar 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/pejabatpendaftar
email Rasmi : pejabatpendaftar@kuim.edu.my
+606-3878382
+606-3878411