Stor Stok Peralatan Pejabat

Stor Utama bagi peralatan pejabat (alat tulis) adalah dibawah kendalian pejabat pendaftar. Stor ini menerima , merekod, menyimpan, dan mengedarkan stok kepada semua unit/ fakulti/ bahagian yang terlibat dalam pengurusan pejabat. Stok yang disimpan adalah dalam bentuk barangan alat tulis sahaja. Pejabat Pendaftar juga sentiasa memastikan stok sentiasa ada apabila dikenhendaki dan menepati kehendak pemohon, memastikan kualiti stok sentiasa terjamin dengan memberi perlindungan penjagaan dan penyelenggaraan  yang sewajarnya semasa dalam simpanan.

 

JADUAL PENGURUSAN STOR UTAMA

BIL

HARI

CATATAN

1

ISNIN

PERMOHONAN DARI INDIVIDU / FAKLUTI / UNIT DAN MEMPROSES BORANG PERMOHONAN.

2

SELASA

PENYERAHAN STOK KEPADA PEMOHON MENGIKUT KEPERLUAN DAN STOK SEDIAADA.

3

RABU

PERMOHONAN DARI INDIVIDU / FAKLUTI / UNIT DAN MEMPROSES BORANG PERMOHONAN.

4

KHAMIS

PENYERAHAN STOK KEPADA PEMOHON MENGIKUT KEPERLUAN DAN STOK SEDIAADA.

  •  Sebarang permohonan boleh muat turun borang permohonan di laman utama Pejabat Pendaftar / hubungi 06-3878434 untuk pertanyaan stok sediaada.

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Pejabat Pendaftar 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/pejabatpendaftar
email Rasmi : pejabatpendaftar@kuim.edu.my
+606-3878382
+606-3878411