Kaunter Informasi

Pejabat Pendaftar telah mewujudkan satu Kaunter Informasi yang terletak di lobi Bangunan Canseleri KUIM. Kaunter ini berfungsi sebagai tempat rujukan tetamu dan staf untuk mendapatkan maklumat berkaitan perkhidmatan dan kemudahan di KUIM. Selain daripada itu pegawai yang bertugas di kaunter ini juga bertangungjawab dalam mengendalikan dengan cekap dan berkualiti semua panggilan / tetamu yang berurusan dengan KUIM secara tertib dan mesra dan memberi penerangan mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh KUIM. Kaunter ini juga bertindak membantu dalam menerima dan mengedarkan surat ke bahagian/unit/fakulti yang berkaitan.

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Pejabat Pendaftar 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/pejabatpendaftar
email Rasmi : pejabatpendaftar@kuim.edu.my
+606-3878382
+606-3878411