Pentadbiran Am

Pengenalan

Pentadbiran Am Pejabat Pendaftar KUIM bertindak sebagai pengendali segala aspek pengurusan pejabat.

  • Menguruskan hal ehwal surat menyurat
  • Mengemaskini rekod-rekod perkhidmatan
  • Pengurusan hal ehwal staf berhubung pentadbiran dan perkhidmatan
  • Mengurus dan mengatur mesyuarat-mesyuarat utama KUIM
  • Merekod hal-hal yang berkaitan (Penggunaan panel klinik, Permohonan Surat akuan, Permohonan stok)  

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Pejabat Pendaftar 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/pejabatpendaftar
email Rasmi : pejabatpendaftar@kuim.edu.my
+606-3878382
+606-3878411