Insurans Khairat Kematian

PERLINDUNGAN INSURAN KHAIRAT KEMATIAN

Perlindungan Insuran Khairat Kematian adalah satu kemudahan yang diberikan kepada staf Kolej, yang berstatus tetap, kontrak dan pinjaman sahaja.
Tidak meliputi kepada ahli keluarga staf.

PERLINDUNGAN DAN FAEDAH

Perbelanjaan pengkebumian Sehingga    RM      500.00
Hilang upaya separa kekal (Kemalangan) Sehingga    RM   5,000.00
Kematian (Sebab Semulajadi) Sehingga    RM   5,000.00
Kematian (Sebab Kemalangan) Sehingga    RM 10,000.00
Penyakit Terminal Sehingga    RM   5,000.00

Keilatan kekal dan menyeluruh
(Sebab Semulajadi)

Sehingga    RM   5,000.00

Keilatan kekal dan menyeluruh
(Sebab Kemalangan)

Sehingga    RM   5,000.00


 

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Pejabat Pendaftar 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/pejabatpendaftar
email Rasmi : pejabatpendaftar@kuim.edu.my
+606-3878382
+606-3878411