JABATAN PENGAJIAN ASASI

 

BIL. NAMA JAWATAN BIDANG E-MEL
1

MOHD ZAHIMIE BIN MOHD DZAHID

Ketua Jabatan 

Pemangku Penyelaras Pengajian Asasi Perniagaan 

Pensyarah

 

zahimie@
unimel.edu.my

2

 
FARRAH WAHIDA BINTI MUSTAFAR

Penyelaras Asasi Pengajian Islam

Pensyarah

Sosiologi

Perbandingan Agama

farrahwahida
@unimel.edu.my
3

 
AIMI KHAIRUNNISA BINTI ABDUL KARIM 

Penyelaras Asasi Sains Sosial

Pensyarah

Sosiologi

Hubungan Etnik dan Identiti Nasional

aimikhairunnisa
@unimel.edu.my
4

KHAIRUL BARIYAH BINTI MAHYUDIN


Pensyarah

Electric Engineering (Power Industry)

Electronic Engineering (Electronic System) 

bariyah
@unimel.edu.my
5

ZURAIDA HANIM BINTI ZAINI 

Pensyarah

 Electric Engineering (Power Industry)

Electronic Engineering (Electronic System)

zuraidahanim
@unimel.edu.my

 

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Senarai Borang

Hubungi Kami

Pusat Asasi dan Pengajian Umum 
Universiti Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/papu
+606-3878251