KOMPONEN BAHASA

 

BAHASA INGGERIS (SARJANA MUDA)
Bil.  Kod  Kursus  Jam kredit  Kategori pelajar
1 WUE 3012 English for Communication  2 Tempatan & antarabangsa
2 WUE 3022 Academic Writing 2 Tempatan & antarabangsa 
BAHASA INGGERIS (DIPLOMA)
1 WUE 2012 English for Practical Use  2 Tempatan & antarabangsa
2 WUE 2022 English for Specific Purpose 2 Tempatan & antarabangsa

 

BAHASA ARAB (SARJANA MUDA)
Bil.  Kod  Kursus  Jam kredit  Kategori pelajar
1 WUA 3012 Bahasa Arab for non-Muslim 2 Tempatan & antarabangsa bukan Islam
2 WUA 3022 Bahasa Arab Asas 2 Tempatan & antarabangsa Islam
3 WUA 3032 Bahasa Arab Lanjutan 2 Tempatan & antarabangsa Islam
BAHASA ARAB (DIPLOMA)
1 WUA 2012 Bahasa Arab for non-Muslim 2 Tempatan & antarabangsa bukan Islam
2 WUA 2022 Bahasa Arab 1 2 Tempatan & antarabangsa Islam
3 WUA 2032 Bahasa Arab 2 2 Tempatan & antarabangsa Islam

 

 

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Senarai Borang

Hubungi Kami

Pusat Asasi dan Pengajian Umum 
Universiti Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/papu
+606-3878251