Pengerusi Koperasi KUIM Berhad


PPPj Bersekutu (PA) Datuk Prof Dr Hj Baharudin Bin Hj Puteh
PROFESOR /PEGAWAI TUGAS-TUGAS KHAS KEPADA NAIB CANSELOR
UNIVERSITI MELAKA
(UNIMEL)

TERJEMAHAN