Pengerusi Koperasi KUIM Berhad


PROF. DATUK DR. HJ. BAHARUDIN BIN HJ. PUTEH

PROFESOR 
Fakulti Bahasa Dan Pendidikan
Kolej Universiti Islam Melaka

TERJEMAHAN