Pengesanan Kehadiran Graduan

 

Kehadiran Graduan


  • Sebagaimana termaktub dalam Istiadat Konvokesyen KUIM, Ijazah Doktor Falsafah, Ijazah Sarjana, Ijazah Sarjana Muda dan Diploma hendaklah dikurniakan hanya kepada graduan yang hadir di sesuatu Majlis Konvokesyen.

  • Semua graduan hendaklah mematuhi arahan kehadiran yang telah ditetapkan.

  • Graduan tidak dibenarkan menangguhkan istiadat konvokesyen ataupun mewakilkan kepada orang lain bagi menghadiri istiadat Konvokesyen.

  • Graduan dilarang ber“selfie” sepanjang berada didalam dewan semasa istiadat konvokesyen berlangsung termasuk di atas pentas iaitu sebelum / selepas menerima skrol.

  • Kehadiran graduan adalah tertakluk kepada semua yuran/denda graduan dengan pihak KUIM telah dijelaskan (sila rujuk dengan Bahagian Kewangan).

  • Oleh yang demikian, adalah mustahak bagi KUIM untuk mengetahui bilangan graduan yang hadir atau sebaliknya dan para graduan wajib mengisi borang kehadiran secara atas talian di https://goo.gl/forms/F2QFp4dBSEVlJaN93 selewat-lewatnya pada 21 September 2018.
  • Last Modified: Friday 14 September 2018.