ANALISIS SEMIOTIKA TERHADAP PERANAN BUNDA IFFET SEBAGAI REPRESENTASI SLANK DAN SLANKER DI INDONESIA

Rizky Hafiz Chaniago, Sarina Yusuf, Nur Nadia Mubin, Fatima Mohamed Al-Majdhoub

Abstract


Muzik rock merupakan salah satu genre muzik yang mencetuskan gaya hidup yang menyimpang. Kaum muda Indonesia mulai meniru gaya hidup kaum muda Barat sejak muzik ini popular masa tahun 1960. Hingga kini, golongan muda Indonesia mengkonsumsi muzik rock sebagai sebahagian daripada budaya tanding walaupun untuk tujuan yang berbeza. Kemunculan ikon muzik rock juga berpengaruh negatif terhadap perkembangan golongan muda, diantaranya penggunaan dadah dan alkohol. Merujuk pada Chandler (2002) yang menyatakan bahawa manusia berfikir dalam tanda (ikon), maka ikon rock yang berfungsi sebagai tanda dekat terhadap peminatnya. Dalam hal ini, peranan tokoh penengah (mediator) sangat penting untuk menjadi pelerai masalah antara ikon rock dengan peminatnya. Slank merupakan kumpulan muzik yang berjaya mengubah imej negatif muzik rock menjadi positif. Para peminat kumpulan muzik Slank yang dikenali Slanker mengikuti gaya hidup menyimpang yang dilakukan Slank seperti mengkonsumsi dadah dan alkohol. Namun, kehadiran Bunda Iffet sebagai seorang Ibu (significant others) memberikan perubahan kepada kehidupan Slank dan Slanker dalam hal sikap (attitude) dan perilaku (behavior). Pemanfaatan ikon penengah (mediator) ini tentunya menjadi faktor yang mempunyai peranan baik terhadap hubungan antara Slank (ikon utama) dengan Slanker (peminat).

Keywords


Ikon, Rock, Slank, Slanker, Bunda Iffet

Full Text:

PDF

References


Arnett, J.J. 1996. Metal Heads Heavy Metal Music and Adolescent Alienation. Colorado: Westview Press.

Baudrillard, J. 2000. Jean Baudrillard Routledge Critical Thinkers Essential Guides for Literary Studies. New York: Routledge.

Bourdieu, P. 1991. Language & Symbolic Power. UK: Polity Press.

Chandler, D. 2002. Semiotics: The Basics. London: Routledge.

Danesi, M. 2004. Messages, Signs, and Meanings: A Basic Textbook in Semiotics and Communication Theory. Toronto: Canadian Scholar’s Press Inc.

Evans, D. 1996. An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis. New York: Routledge.

Fiske, J. 1990. Introduction to Communication Studies. London: Routledge.

Haviland, W.A. 1985. Antropology 4th Edition. New York: CBS College Publishing.

Kartono, K. 2008. Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Jakarta: Rajawali Press.

Mappiare, A. 1982. Psikologi Remaja. Surabaya: Usaha Nasional.

Mijolla, A. 2005. International Dictionary of Psychoanalysis. Detroit: Thomson Gale.

Piliang, Y.A. 2004. Dunia Yang Dilipat Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan. Yogyakarta: Jalasutra.

Revolta, R. 2008. Slank dan Mafia Senayan. Yogyakarta: Bio Pustaka.

Rogers, E. M., & Shoemaker, F. (1971). Communication of Innovations: A Cross-cultural Approach 2nd Edition. Free Press. New York. Dlm. Olong, H. 2006. Tato. Yogyakarta: LKiS.

Sidharta, I.V. 2004. Bundaku Sayang. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Uprini, C., Sujianto, U., & Indrawati, T. 2002. Komunikasi Kebidanan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.