GEJALA LGBT DI MALAYSIA: ISU DAN CADANGAN PENYELESAIAN

Mohamad Afandi Md Ismail, Mohd Sabree Nasri

Abstract


Permasalahan berhubung dengan gejala sosial merupakan antara isu utama yang dihadapi oleh kebanyakan negara termasuk Malaysia. Diperingkat antarabangsa, semakin banyak negara-negara yang mula mengetengahkan isu ini sehingga ada negara yang terus menjadikan perbuatan ini sebagai satu jenayah jika diamalkan secara terbuka. Namun begitu, perundangan yang wujud di Malaysia berhubung dengan gejala LGBT ini dilihat agak samar-samar walaupun pada dasarnya telah diperuntukkan perbuatan tersebut sebagai suatu kesalahan secara umum. Dalam pada masa yang sama, terdapat banyak pihak yang tampil untuk mengetengahkan isu ini sebagai suatu langkah untuk menangani melalui pelbagai cara seperti seminar, ceramah, program-program berbentuk kesedaran dan lain-lain. Namun, usaha-usaha ini dilihat tidak begitu memberi kesan, malah menjadikan golongan LGBT dan pihak-pihak yang pro LGBT ini semakin agresif dan tampil secara terbuka mempertahankan perbuatan LGBT sebagai suatu kebebasan kepada individu. Maka, penulisan ini adalah bertujuan untuk mengetengahkan isu LGBT ini secara lebih terperinci dan mencadangkan beberapa langkah yang boleh diambil bagi mengatasi gejala ini. Dengan menggunakan kaedah kajian kepustakaan, pelbagai penulisan dan kes dirujuk bagi mendapatkan data yang bersesuaian.  Hasil daripada penulisan ini akan mencadangkan beberapa langkah yang sesuai bagi menyelesaikan isu gejala LGBT ini dari sudut pendekatan undang-undang dan penguatkuasaannya.


Keywords


Gejala sosial, LGBT, cadangan penyelesaian, undang-undang, Malaysia.

Full Text:

PDF

References


Afiq Mohd. “Hormati Undang-Undang Syariah Islam,” (2018) disiarkan dalam akhbar Utusan Melayu bertarikh 5 september 2018 jam 12.00 pm.

Ahmad et.al,. (2015). “Faktor dan Cara Gaya Hidup Serta Kemungkinan Kembali Pulih Dalam Kalangan Lesbian : Satu Kajian Kes,”. Jurnal of Social Sciences and Humanities, Vol 10, No. 1, 1-15.

Ashgal Ali & Yusuff Jelili. (2018). “LGBT: An Evaluation of Sharia Provisions and The Laws Of Malaysia and Nigeria, GJAT, Vol.8 Issue 1, 15

Asraf Wajdi Dusuki. “LGBT antara punca lebih 90,000 pasangan bercerai,”. Malay Mail Online. 4 Mac 2016.

Badrul Hafizan, “Bawa Pendirian Tolak LGBT ke Parlimen,”. (2018). disiarkan dalam akhbar Utusan Melayu bertarikh 24 september 2018 jam 12.58 pm.

Farhana Joni. (2012). “18 kes cerai punca hubungan songsang”. Utusan Malaysia, 1 April. http://www.utusan.com.my.

Haradian Syah. (2018). “Jahil Punca Bantah Sebat,” disiarkan dalam akhbar Utusan Melayu bertarikh 9 september 2018 jam 3.00am.

Hasliza Hassan, "Pelbagai halangan kuat kuasa undang-undang syariah”, Kolum Agama, dilayar di laman web http://www.bharian.com.my.

Javaid Rehman, Eleni Polymenopoulus. (2013). “Is Green A Part Of The Rainbow? Sharia, Homosexuality, And LGBT Right In The Muslim World”, Fordham International Law Journal. Vol, 37 Issue 1. 1-52

Kamal Azmi et.al,. (2015). “Profil Masyarakat Melayu Malaysia Di Media Sosial Yang Mempromosikan LGBT,” Isu-Isu Semasa Media dan Dakwah. Kuala Lumpur. Penerbit Universiti Malaya.

Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Mengenai Isu-Isu Sains Dan Perubatan. (2010). Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Maffuza Salleh et.al. (2017). Sovereignty of Legislation By Empowering The Implementation of The Malaysian Sharia Criminal Law,” International Journal of Administration and Governance. 3(3), 7-13.

Mahfuzah Mohamad. (2015). “Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender: Perspektif Undang-undang Jenayah Syariah,” Jurnal Undang-undang dan Masyarakat, no.19 29-36.

Matthew Waites, “Analysing Sexualities in the Shadow of War: Islam in Iran, the West and the Work of Reimagining Human Rights,” University of Glasgow

Mohamad Yusof Helmy et.al,. (2017). “Kajian Perbandingan Pemaparan Berita LGBT dalam Akhbar Cetak dan Portal Berita,”. Jurnal Forum Komunikasi, Vol 12, No, 2, 59-74

Mohd Ali. (2018). “Waspada LGBT pelajar Universiti”, disiarkan dalam laman akhbar Utusan Melayu bertarirkh 9 oktober 2018 jam 12.00 pm

Mohd Azrin. (2018). “LGBT cemar Institusi Tahfiz,” disiarkan dalam laman akhbar Utusan Melayu bertarikh 14 Oktober 2018 jam 8.57 pm.

Mohd Farok Mat Nor et.al, .(2017). “Skop dan Peranan Badan Penguatkuasa Jenayah Syariah Negeri Sarawak: Kupasan dan Cadangan Penambahbaikan”, 4th International Research Management & Innovation Conference (IRMIC 2017).229-247

Mohd Hisham Mohd Kamal dan Shamrahayu Abdul Aziz. (1997). “Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan)” dalam Isu-Isu Kebebasan Beragama dan Penguatkuasaan Undang-Undang Moral, (penyt.) KL:Kulliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, hh. 144-160.

Mohd Sabree Nasri & Mohd Sopiee Shiddeq. (2016). “Murtad: Antara Hak Kebebasan Beragama dan Kesalahan Jenayah Syariah di Malaysia”, Jurnal 'Ulwan, vol. 1, 1-18.

Mohd Sabree Nasri. (2018). “Akta 355 dan Perkembangan Bidang Kuasa Mahkamah Syariah Dalam Perkara Jenayah di Malaysia”, Journal of Law and Governance, vol 1, 77-90.

Muhd Izzat Amsyar, Muhammad Syahlan Shafie, Hisyam Hanapi, Fareed Mohd Hassan. (2019). Salah laku LGBT Dalam Perundangan Malaysia: Undang-Undang sebagai Mekanisme Pembanterasan dan Kawalan. Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences.

Nasimah Hussain. (2007). “Siri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia”, Jilid 13.

Nor Hafizah .et.al,. (2016). “Metodologi Dakwah Terhadap Golongan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT),” Jurnal Pengajian Islam, Fakulti Pengajian Peradaban Islam, Bil 9 103-119

Norihan Zakaria. (2012). “Fenomena LGBT Di Malaysia”, Jurnal ILIM, No 5, 176.

Pelan Strategik Jakim 2015-2019, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Roslee Ahmad. et.al,. (2017). “Pembangunan Alat Ukur Orientasi Seks Perlakuan Gay dan Lesbian,” Jurnal Psikologi dan Kaunseling, Kementerian Pendidikan Malaysia. 175-193

Seksyen Syariah, Bahagian Penasihat, Jabatan Peguam Negara, (2011). Kedudukan dan Hak Golongan Lesbian, Gay, Dwiseksual dan Trangender Menurut Perlembagaan Persekutuan, undang-undang Islam dan Mahkamah Syariah.

Siti Zubaidah Ismail, Zusyarafain Yusof, & Mohamaed Afiq Afandi bin Mohamed Azahari. (2014). Cabaran penguatkuasaan dan pendakwaan kesalahan jenayah syariah dari sudut perundangan. Jurnal Hukum, 39(2), 165- 181

Siti Zubaidah Ismail. (2008). “Dasar penguatkuasaan dan pendakwaan jenayah syariah di Malaysia: satu analisis,” Jurnal Syariah, Jil. 16 (Keluaran Khas). pp. 537-554.

Siti Zubaidah Ismail. (2014). “ Mendepani Krisis Moral: Cabaran Penguatkuasaan Undang-undang Jenayah Syariah”, Shariah Law Reports Articles.

Siti Zubaidah Ismail. (2018). “Penguatkuasaan vs Dosa Peribadi,” Kertaskerja dibentangkan di Konvensyen Pegawai Penguatkuasa Agama dan Pendakwa Syarie Seluruh Malaysia bertempat di Hotel Copthorne, Pulau Pinang pada 17-18 Okt 2018

Suhaya Deraman et.al,. (2017). “Identifikasi Identiti Biseksual dan Hubungannya dengan Aspek Sokongan Sosial dan Kesihatan Mental dalam Kalangan Individu Biseksual di Melaka,”Jurnal Al-Hikmah 9 (2) 113-130.

Utusan Malaysia, 15 April 2005: “JAWI dicemuh banteras maksiat.

Zainul Rijal, “LGBT Disisi Undang-undang Negara,” dikeluarkan di Laman Sinar Harian bertarikh 4 Mei 2018.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.