KERJASAMA DUAHALA MALAYSIA DAN INDONESIA: SUDUT PANDANG DARI HUBUNGAN DIPLOMATIK

Taufiq A. Rashid, Tuan Nurhafiza Raja Abdul Aziz, Ahmad Faqih Ibrahim, Muhammad Hilmi Mat Johar

Abstract


Hubungan diplomatik Malaysia dan Indonesia menghadapi cabaran pada awal kemerdekaan antaranya dalam isu perluasan kawasan perairan di Selat Melaka oleh Indonesia. Isu tersebut telah menyebabkan Malaysia membuat bantahan yang keras supaya kerajaan Indonesia tidak menahan nelayan-nelayan dari Malaysia. Perjanjian pemulihan hubungan Malaysia dan Indonesia telah dimeterai 1966 yang menjadi titik tolak kepada wujudnya kerjasama dan persaudaraan dalam hubungan diplomatik kedua-dua negara. Kerajaan dan rakyak menyambut baik pemulihan hubungan Malaysia dan Indonesia. Masyarakat antarabangsa juga menyambut baik pemulihan hubungan tersebut kerana dapat mengurangkan ketegangan politik di Asia Tenggara. Makalah ini menggunakan penyelidikan doktrin dengan menggunakan kaedah analisis kandungan yang dikumpul melalui kajian kepustakaan, artikel dan akhbar bagi mendapatkan isu hubungan diplomatik antara Malaysia dan Indonesia. Dapatan kajian mendapati pengukuhan diplomatik Malaysia dan Indonesia bukan hanya melibatkan perspektif politik sahaja bahkan kedudukan geografi, rumpun bangsa dan sosial turut memainkan peranan dalam pengukuhan hubungan diplomatik ini.


Keywords


Hubungan diplomatik, Kerjasama Duahala, Dasar Luar Negara

Full Text:

PDF

References


Abdul Bari Azed. (2014). Kemasukan Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia semasa Pemerintahan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad dan Kini. Tesis Ph.D. UUM.

Anuar Nik Mahmud. (2009). Konfrontasi Malaysia-Indonesia. Edisi kedua. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Brackman, A. (1963). Southeast Asia’s Second Front: The Power Struggle in the Malays Archipelago. London: Frederick A Preager Publisher.

Curtis. R., (1964). “Indonesia and Malaysia”, New Left Review. No. 28, Nov – Dis.

Dalton. J. B., (1967). “The Development of Malayan External Policy, 1957 – 1963”. Disertasi Ph.D ., University of Oxford.

Firdausy, C. Mulya. (2001). “International Labour Migration policy and Development Strategy in Indonesia”. Prosiding International Workshop on International Migration and Structural Change in the APEC Members Economies, JETRO, Jepun.

Hardjono. J., (1971). Indonesia, Land and People. Jakarta: Gunung Agung.

Kahin, George McT. (1982). Kerajaan dan Politik Asia Tenggara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kolopaking, M.Lala, (1999). Penghijrahan Pekerja Antarabangsa dan Pembangunan Daerah Asal di Jawa”. USM.

Kunaselan, M., (1996). Hubungan Malaysia Indonesia. Dewan Bahasa dan Pustaka. Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohamad Rodzi Abd Razak, Abd Ghapa Harun, Zubaidah Hamzah & Azharudin Mohamed Dali. (2013). Rekonsiliasi Hubungan Malaysia-Indonesia dalam Konteks Regionalisme Asia Tenggara Jebat: Malaysian Journal Of History, Politics & Strategy, Vol. 40 (1).

Ott, M. C. (1971). The Source and Content of Malaysian Foreign Policy Towards Indonesia and Philippines . Ph.D Theses: The John Hopkins University.

Ott, Marvin C., (1972). “Foreign Policy Formulation in Malaysia”, Asian Survey. Jil. XII. No. 3. Mac.

Pluvier, J.M. (1965). Confrontation: A Study of Indonesian Politics. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Rianto, A. (1995). “Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia: Harapan dan Kenyataan”. Jakarta: Pusat Penelitian Unika Atma Jaya.

Rohani Ab. Ghani., (2012) Malaysia dan Indonesia: Kepelbagaian Sudut Pandang. Penerbit UUM.

Ruhanas Harun. (2006). Malaysia’s Foreign Relations: Issues and Challenges. Kuala Lumpur: University Malaya Press.

Soeprobo, T. B. (2002). “Recent Trends of International Migration in Indonesia”. Kertas Kerja dibentangkan di Workshop on International Migration and Labour Markets in Asia, Tokyo, Jepun.

Soijah Binti Likin. (2004). “Penghijrahan Dari Indonesia Ke Malaysia: Kajian Kes Tentang.

Tate. D. J., (1977). The Making of Modern Southeast Asia. Jil. I. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Vlekke. B. H., (1967). Nusantara, Sejarah Indonesia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Waddle. J. R., (1971). An Introduction to Southeast Asian Politics. Sydney: John Wiley and Sons.

West. A. J., & Rose. J., (1969). Southeast Asia with Malaysia and Singapore. London: University of London Press.

Zainal Kling, (1987). “National Seminar on Southeast Asia, Gadjah Mada University, Yogyakarta. May 3 – 6. 197.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.