KONSEP HAD MASA DALAM TINDAKAN SIVIL: UNDANG-UNDANG DAN APLIKASI

Marina Abdul Manap

Abstract


Undang-undang menjadi alat untuk menyelesaikan pertikaian antara pihak-pihak sama ada pertikaian sivil mahupun pendakwaan jenayah. Beberapa perkara menjadi keperluan asas yang perlu ditentukan sebelum memulakan satu tindakan sivil. Misalnya penentuan mengenai kausa tindakan, bidangkuasa mahkamah, kaedah tindakan dan had masa tindakan. Had masa tindakan merupakan antara perkara penting dalam menentukan kesahan tindakan yang dikemukakan di mahkamah. Undang-undang utama yang berkaitan konsep had masa tindakan ini ialah Akta Had Masa 1953. Seperti undang-undang ciptaan manusia yang lain, Akta Had Masa 1953 ini juga memerlukan penambahbaikan bagi memastikan peruntukkannya bersesuaian dengan keperluan semasa dan dapat mencapai matlamat keadilan. Melalui penulisan ini, penjelasan terperinci mengenai konsep had masa tindakan yang diguna pakai di negara ini dibincangkan disamping memberikan contoh-contoh yang dapat membantu kefahaman pembaca bagaimana konsep ini terpakai dalam sistem perundangan kita. Turut diperjelaskan ialah peruntukan-peruntukan baru yang dimasukkan dalam Akta Had Masa 1953 (Pindaan 2018) sebagai penambahbaikan kepada undang-undang sedia ada. Penulisan ini dihasilkan dengan menganalisis peruntukan statut, kes-kes yang telah diputuskan, jurnal-jurnal dan buku-buku berkaitan. Melalui ilustrasi-ilustrasi yang diberikan, penulisan ini diharapkan dapat memberi lebih kefahaman berhubung pemakaian konsep had masa dalam tindakan sivil khususnya menerusi peruntukan undang-undang baru yang diperkenalkan.

Keywords


Had masa, undang-undang had masa, Akta Had Masa 1953, had masa tindakan sivil

Full Text:

PDF

References


Doh Ohrenstein. (2019).Out of Time? Recent Development in Limitation.

https://radcliffechambers.com.

Fariza Sanusi. (2021). Brief Outline on Law Of Limitation.

http://www.azharwong.com.my/?cur=page/page&id=19&title=Law_of_Limitation (4 Julai

.

LexisNexis. Limitation Period Definition. (4 Julai 2021).

https://www.lexisnexis.co.uk/legal/glossary/limitation-period . (3 Julai 2021)

Meena Dilip (t.t). History of Law Limitation Act1963.shareyouressays.com/knowledge/historyof-law-of-limitations-act 1963/119805. (3 Julai 2021)

Nuarrual Hilal Md. Dahlan. (2002). Had Masa bagi menuntut pelaksanaan spesifik dalam

kontrak jual beli tanah. https://www.researchgate.net/publication/342049086 (18 Julai

.

Parul Jain. (2012). Statute of Limitation. https://www.britannica.com/topic/statute-of-limitations

.(4 Julai 2021).

P. Vasudevan. (2010). Fahami Had Masa Untuk Membawa Kes Ke Mahkamah.

konsumerkini.net.my. (2 Julai 2021).

Ravi Nekoo. (2020). Malaysian Civil Procedure and Practice. Selangor: CLJ Publication.

Shahrul Mizan Ismail & Yusfarizal Yusoff. (2016). Civil Litigation in Malaysia – A Practical

Guide To Drafting Pleadings. Petaling Jaya: International Law Book Services.

Susan Cunningham-Hill & Karen Elder. (2016). Civil Litigation 2017-2018.United Kingdom:

Oxford University Press.

Voon Sue Huei. (2020). Pushing the Limit on Limitation (Part 1).

https://www.thomasphilip.com.my/articles/pushing-the-limit-on-limitation-part-1/

(16.7.2021)

STATUT

Akta Had Masa 1953 (Pindaan 2018). Petaling Jaya: International Law Book Services.

Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948. Petaling Jaya: International Law Book

Services.

Akta Perlindungan Pengguna 1999.Petaling Jaya: International Law Book Services.

KES-KES

Cheah Kim Tong & Anor lwn Taro Kaur [1989] 3 MLJ 252

Credit Corporation (M) Sdn Bhd lwn Fong Tak Sin [1991] 1 MLRA 293

Dato Wira Nordin Mohd Amin lwn v Rajoo Selvappan & Lain-lain [2007] 4 CLJ 421

Kuan Hip Peng lwn Yap Yin & Seorang lain [1965] 1 MLJ 252

Lee Lee Cheng lwn Seow Peng Kwang [1960] MLJ 1

Natahlie Nordberg v Quah Thong Sai & Anor [2014] MLJU 1736

Palaniappa Chettiar lwn Lakshamanan Chettiar [1983] 2 MLJ 177

Peng Bee Sdn Bhd lwn Teoh Liang Teh & Ors (2001) 1 MLJ 1

Perwira Affin Bank Bhd lwn Lim Ah Hee [2004] 2 CLJ 787

Ronnex Properties Ltd lwn John Laing Construction Ltd & Ors [1983] 1 QB 398

Sr Katherine Lim KH lwn. Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan Malaysia & lain-lain Ors

2 CLJ 564

Tan Kong Min lwn Malaysian National Insurance Sdn Bhd [2005] 3 CLJ 825

Tengku Ismail Tengku Sulaiman lwn Sia Cheng Soon [2006] 3 CLJ 556

The Ara Joint Management Body lwn Mammoth Land & Development Sdn Bhd [2017] MLJU

Vadha Ratnam lwn See Ah Tee [1994] 1 MLJ 634

Yap Lan & 4 lain lwn Kong See Kuan [2018] 1 LNS 819

Zainon Suppian Suppiah lwn UM [2008]m7 CLJ 408


Refbacks

  • There are currently no refbacks.