THE POSITION OF MADRASAH AND COMMUNITY RELIGIOUS SCHOOL (SAR) UNDER MALAYSIAN LAW

Siti Nasyrah Abdul Hisam

Abstract


Kajian ini mengkaji undang-undang pendidikan, sistem dan polisi berkaitan senario madrasah sebagai institusi pendidikan agama di Malaysia. Kajian ini juga berkembang melalui apakah peraturan undang-undang sedia ada yang dapat membantu sistem pendidikan madrasah berada dalam kedudukan yang sama dengan sistem pendidikan kebangsaan? Manakala sistem madrasah ini diperakui oleh sistem pendidikan moden di Malaysia, namun sehingga kini tiada undang-undang khas yang mengawal selia madrasah. Objektif kajian ini adalah untuk membawa madrasah ke dalam satu pentadbiran di bawah naungan Kementerian Pendidikan Malaysia dan kerangka Sistem Pendidikan Kebangsaan. Kajian ini terbatas kepada undang-undang Malaysia namun turut merujuk kepada instrumen undang-undang antarabangsa. Hasil kajian mendapati 1) Madrasah masih perlu memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kerajaan walaupun usaha mengintegrasi kurikulum telah dilaksanakan bagi mencapai kelayakan minimum yang diperlukan, 3) Hak-hak pendidikan tidak mengenepikan hak dan akses kepada pendidikan agama berdasarkan beberapa instrumen undang-undang antarabangsa yang dirujuk. Akhirnya, kajian ini berharap madrasah bersedia mengambil langkah untuk diiktiraf oleh kerajaan Malaysia dan antarabangsa. Justeru, madrasah mempunyai kedudukan yang lebih baik di bawah sistem Pendidikan Kebangsaan Malaysia sekaligus melayakkan para pelajar madrasah bersaing secara adil bersama pelajar aliran sistem tersebut.

Keywords


madrasah, Pendidikan Islam, Akta Pendidikan, undang-undang pendidikan

Full Text:

PDF

References


Ahmad Kilani. (2010) Pengurusan Pendidikan di Sekolah: Huraian Menurut Perspektif Islam,

Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru.

Andrea Stanton. (2012) ‘Cultural Sociology of the Middle East, Asia,and Africa: An

Encyclopedia.’ Sage Publications.

Azizi Umar & Supyan Hussin. (2020) ‘Pendaftaran Sekolah Agama Rakyat Sebagai Sekolah

Bantuan Kerajaan: Kajian Implikasinya Ke Atas Perlembagaan Persekutuan & Akta

Pendidikan 1996’,

https://www.researchgate.net/publication/282361907_Pendaftaran_Sekolah_Agama_Raky

at_Sebagai_Sekolah_Bantuan_Kerajaan_Kajian_Implikasinya_Ke_Atas_Perlembagaan_P

ersekutuan_dan_Akta_Pendidikan_1996 .

George Makdisi (1981) The Rise of Colleges; Institution of Learning in Islam and The West,

Edinburgh University Press, Edinburgh, 9.

Senarai sekolah rendah agama rakyat, http://www.data.gov.my/data/ms_MY/dataset/senaraisekolah-rendah-agama-sra-rakyat/resource.4ac10d6a-4766-45ab-ba32-3a5b24566bc6

Nor Raudah Hj Siren, Ilhaamie Abdul Ghani Azmi, Siti Jamiaah Abdul Jalil & Azrin Abdul

Majid. (2020) Kepelbagaian Pengurusan Sekolah Agama di Malaysia,

https://umexpert.um.edu.my/public_view.php?type=publication&row=NzUxNDQ%3D .

Rosnani Hashim. (2004) Educational Dualism in Malaysia: Implications for Theory & Practice,

nd Edn, The Other Press, Kuala Lumpur, p221.

STATUTES

Article 12(2) Federal Constitution.

Article 12(3) Federal Constitution.

Article 3(1) Federal Constitution.

Article 3(1) Federal Constitution.

Section 50 Education Act 1996 (Act 550).

Section 50(1) Education Act 1996 (Act 550)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.