COVID-19: PENYIASATAN EMOSI IBU BAPA SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN DI CYBERJAYA

Nur Ayuni Ahya Mohd Fisol, Fatin Hanani Sha’Ari

Abstract


Selama hampir dua tahun, dunia memerangi novel koronavirus yang berasal dari Wuhan, China pada akhir Disember, seperti yang dinyatakan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Seluruh negara jatuh daripada segi ekonomi, pendidikan, masyarakat, dan penduduk. COVID-19 telah membawa banyak kematian, dan dunia sedang mengalami wabak baharu pada tahun 2020. Bencana itu telah menjejaskan ramai orang dan yang utama ialah keluarga. Ibu bapa menderita dalam wabak ini kerana beban tekanan yang dihadapi di samping perlu membesarkan anak-anak di rumah, bergaul dengan ekonomi yang merosot dan bekerja dalam kehidupan bekerja mereka. Sesetengah daripada mereka mungkin boleh bekerja di sektor masing-masing, tetapi sebahagian besar telah diberhentikan oleh majikan kerana muflis atau sektor mereka tidak memerlukan PKP. Masalah yang dihadapi mungkin menjadi faktor yang membawa mereka kepada emosi yang paling teruk di rumah. Tekanan dan kemurungan tidak dapat disesuaikan dan kerana itu mereka tidak dapat mengawal beban tekanan dan keluarga mereka akan terjejas olehnya. Kajian ini akan menyiasat keibubapaan emosi semasa Perintah Kawalan Pergerakan di Cyberjaya. Pendekatan kuantitatif digunakan pengkaji untuk digunakan dalam kajian ini. Untuk kajian ini, pengkaji telah memilih tinjauan dalam talian untuk dijalankan dalam kalangan ibu bapa yang berada di Cyberjaya iaitu mengumpul data melalui kajian tinjauan secara atas talian iaitu menggunakan Borang Google. Data dianalisis dan diukur menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Pendekatan deskriptif pengumpulan data digunakan pengkaji untuk mencapai hasil kajian. Semua soalan ini adalah soalan yang merujuk kepada soalan tertutup. Dalam bahagian ini juga, pengkaji menggunakan soalan aneka pilihan skala Likert yang akan menunjukkan hasil dapatan kajian dengan lebih teratur dan terperinci. Pengkaji merumuskan bahawa emosi ibu bapa yang paling tinggi berlaku disebabkan ibu bapa tidak cukup rehat, rutin harian yang bertambah, jadual kerja yang padat, faktor kewangan, perubahan tingkah laku anak-anak dan kedua-dua faktor ini merupakan faktor yang rendah dalam mempengaruhi emosi ibu bapa semasa Pergerakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) di Cyberjaya yang berkaitan hormon dan berkonflik dengan keluarga.

 


Keywords


Ibu bapa emosi, Covid-19, Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)

Full Text:

PDF

References


Basics of COVID-19 | CDC. (2021). Centers for Disease Control and Prevention. Retrieved from https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/about-covid-19/basics-covid-19.html

Coping with Stress. (2022). Centers for Disease Control and Prevention. Retrieved from https://www.cdc.gov/mentalhealth/stress-coping/cope-with-stress/index.html

Coronavirus (COVID-19) Parenting Tips. (2022). UNICEF. Retrieved from https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips

Family Stress and COVID-19. (2022). Drug Free Kids Canada. Retrieved from https://www.drugfreekidscanada.org/support-yourself-and-your-family-through-the-challenges-of-covid-19/

Kurt, S. (2020). Lev Vygotsky - Sociocultural Theory of Cognitive Development. Educational Technology. Retrieved from https://educationaltechnology.net/lev-vygotsky-sociocultural-theory-of-cognitive-development/

Lally, M., and Valentine, S. (2022). Vygotsky's Sociocultural Theory of Cognitive Development | Lifespan Development. Retrieved from https://courses.lumenlearning.com/suny-lifespandevelopment/chapter/vygotskys-sociocultural-theory-of-cognitive-development/

Lally, M., and Valentine, S. (2022). Vygotsky's Sociocultural Theory of Cognitive Development | Lifespan Development. Retrieved from https://courses.lumenlearning.com/suny-lifespandevelopment/chapter/vygotskys-sociocultural-theory-of-cognitive-development/

Li, P. (2022). 7 Powerful Ways to Promote Social Emotional Development in Kids. Parenting For Brain. Retrieved from https://www.parentingforbrain.com/social-emotional-development

McLeod, S. (2022). Qualitative vs Quantitative Research. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/qualitative-quantitative.html

Mcleod, S. (2021). Vygotsky's Theory of Learning and Scaffolding. Teacher Support Network. Retrieved from https://teachersupport.info/lev-vygotsky-theory-of-cognitive-development/

McLeod, S. (2022). Lev Vygotsky's Sociocultural Theory of Cognitive Development. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/vygotsky.html

Micallef, B., & Lakhan, S. (2014). Comparing The 5 Theories of Emotion. Brain Blogger. Retrieved from https://brainblogger.com/2014/10/22/comparing-the-5-theories-of-emotion/

Overview of the 6 Major Theories of Emotion. (2022). Verywell Mind. Retrieved from https://www.verywellmind.com/theories-of-emotion-2795717

Parents' Emotion Management for Personal Well-Being When Challenged by Their Online Work and Their Children's Online School. (2021). Frontiers. Retrieved from https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.751153/full

Questionnaire Sample - Questionnaire Sample For Research Paper. (2021). Newsmoor. Retrieved from https://newsmoor.com/questionnaire-sample-survey-questions-or-questionnaire-example-research-thesis/

The Main Theories of Emotions. (2019). Exploring your mind. Retrieved from https://exploringyourmind.com/the-main-theories-of-emotions/

Theories of Emotion | Boundless Psychology |. (2022). Course Hero. Retrieved from https://www.coursehero.com/study-guides/boundless-psychology/theories-of-emotion/

The Unprecedented Movement Control Order (Lockdown) and Factors Associated With the Negative Emotional Symptoms, Happiness, and Work-Life Balance of Malaysian University Students During the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic. (2021). Frontiers. Retrieved from https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.566221/full

University of Texas Arlington. (2022). What is Quantitative Research? Subject and Course Guides. Retrieved from https://libguides.uta.edu/quantitative_and_qualitative_research/quant

Williams, D. (2017). Social and Emotional Development. First Discoverers. Retrieved from https://www.firstdiscoverers.co.uk/the-science-of-childcare-social-emotional-development/

Williams, D. (2020). Child Development Theories: Lev Vygotsky. First Discoverers. Retrieved from https://www.firstdiscoverers.co.uk/lev-vygotsky-child-development-theories/

Writing an Abstract for Your Research Paper – The Writing Center – UW–Madison. (2022). The Writing Center. Retrieved from https://writing.wisc.edu/handbook/assignments/writing-an-abstract-for-your-research-paper/

Yousuf, A. B. (2022). What is the Neurological Theory of Emotion? Quora. Retrieved from https://www.quora.com/What-is-the-neurological-theory-of-emotion


Refbacks

  • There are currently no refbacks.