KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ATAS TALIAN PELAJAR DI UNIKL MICET SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN

Anisah Bahyah Ahmad, Azu Farhana Anuar, Mariati Salleh

Abstract


Penularan virus Covid19 yang telah diisytiharkan World Health Organization (WHO) sebagai satu pandemik menyebabkan semua negara dunia mengambil tindakan drastik untuk menutup semua sektor ekonomi di negara masing-masing, termasuk sektor pendidikan. Penutupan sektor pendidikan ini baik di peringkat rendah, menengah dan universiti adalah sebagai langkah untuk memutuskan rantaian penularan wabak yang berbahaya ini. Akibatnya, proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) secara bersemuka yang telah diamalkan sejak zaman dahulu lagi secara terpaksa dihentikan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang diwartakan oleh kerajaan Malaysia. Dalam usaha untuk memastikan semua pelajar tidak ketinggalan dalam mengikuti pembelajaran, warga akademik mula menggunakan opsyen untuk menjalankan kelas secara dalam talian. Tulisan ini menghuraikan tahap keberkesanan pengajaran dalam pembelajaran yang dilalui pelajar di UniKL MICET sepanjang tempoh PKP dengan mengumpul data dari 40 orang responden. Kajian juga turut memfokuskan tahap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan aspek jantina dan juga lokasi responden.


Keywords


Pengajaran dan pembelajaran (PdP), Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), kelas dalam talian, jantina, lokasi.

Full Text:

PDF

References


Abd Gani, M. I., Abdulah, N. A., dan Abd Aziz, N, (2020). Penerimaan Pelajar Terhadap Penggunaan Microsoft Teams dalam Pembelajaran Bahasa Arab Komunikasi Sepanjang Pandemik Covid-19.

Bidin, S. H., Abdullah, H. J, Zan, N. S., Abdul Kadir, Z. dan Azrol Abdullah, R., (2019). Faktor Sikap, Motivasi dan Jantina Mempengaruhi Penguasaan Pembelajaran Bahasa Jepun Tahap 1 di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences 16, Issue 1 (2019) 105-115. ISSN: 2462-1951

Co?kun, Ö., Özeke, V., Budako?lu, ?., and Kula, S. (2018). E-Learning Readiness of Turkish Medical Students: A Sample from Gazi University. Gazi Medical Journal, 29(4).

Differences in Students’ Satisfaction and Intention to the Continuation of Online Distance Learning. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 10(9), 641-650.

Ehwan Ngadi, (2021). Covid 19: Implikasi Pengajaran dan Pembelajaran Atas Talian. https://www.usim.edu.my/news/in-our-words/covid19-implikasi-pengajaran-dan-pembelajaran-atas-talian/ (diakses pada 25 Ogos 2021).

Gong, Y. (2018). Innovative English Classroom Teaching Based on Online Computer Technology in Rural Middle and Primary Schools. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 13(10), 4-14.

Hamat, M., Mahlan, S. B, and Eng, C. P. (2020). Adaptasi Pengajaran dan Pembelajaran Secara Maya dalam Kebiasaan Baharu Semasa Pandemik Covid-19. Shah Alam: SIG:e-Learning@CS.

Hassan, S. A. A, (2021). Keberkesanan Pembelajaran dan Pengajaran dalam Talian (Epembelajaran) Terhadap Pembelajaran Pelajar di Kolej Komuniti Hulu Langat. International Journal of Humanities Technology and Civilization, 1-14.

Herman, C., and Kirkup, G. (2017). Combining Feminist Pedagogy and Transactional Distance to Create Gender-Sensitive Technology-Enhanced Learning. Gender and Education, 29(6), 781-795.

Irons, L. R., Jung, D. J., and Keel, R. O. (2002). Interactivity in Distance Learning: The Digital Divide and Student Satisfaction. Educational Technology & Society, 5(3), 175-188.

Ismail, J, Anuar, A. F. (2020). The Effectiveness of Online Music Distance Learning to Gifted Students. Quantum Journal of Social Sciences And Humanities. 1(4): 33-43.

Kirin, A., Sharifuddin, A., Rahim, M. H. A., Ahmad, S., Khadijah, S., & Sulaiman, A, (2021). Impak Pengajaran dan Pembelajaran Secara Online: Kajian Kes Terhadap Pelajar Sekolah Rendah, Menengah dan Universiti Semasa Pandemik Covid-19. Advances in Humanities and Contemporary Studies, 2(1), 127-136.

Lembani, R., Gunter, A., Breines, M., & Dalu, M. T. B. (2020). The Same Course, Different Access: The Digital Divide Between Urban and Rural Distance Education Students in South Africa. Journal of Geography in Higher Education, 44(1), 70-84.

Mohamad, S. A., Hashim, H., Azer, I., Hamzah, H. C., & Khalid, R. A. H@. (2020). Gender

Mohd Majid , K. (2000). “Kaedah Penyelidikan Pendidikan.” Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nasaruddin, M.P. dan Luqman, A. A. K, (Oktober 31, 2020). 800,000 Hilang Kerja Sejak COVID-19 Melanda.

https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/10/748412/800000-hilang-kerja-sejak-covid-19-melanda (diakses pada 28 Ogos, 2021).

Norasyikin dan Mohd Isa (2017). Hubungan Kesediaan Pelajar Mengikuti Pembelajaran Berasaskan Blended Learning Berdasarkan Jantina dan Program. Jurnal Kurikulum dan Pengajaran Asia Pasifik. Vol. 4 No. 2: Oktober 2017.

O'Connor, C., Mortimer, D., and Bond, S. (2011). Blended Learning: Issues, Benefits and Challenges. International Journal of Employment Studies, 19(2), 63-83.

Rabindarang, S., & Arjunan, V, (2021). Paradigma Baharu PdPR: Satu Sorotan Kajian. Asian Pendidikan, 2(1), 19-24.

Simpson, O. (2018). Supporting Students in Online, Open and Distance Learning. Routledge.

Subri, M. R., Yaakub, R., dan Nudin, A. B. (2021). Pelaksanaan Pengajaran Guru Cemerlang dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Ketika Pandemik COVID-19: Satu Kajian Kes. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 12, 21-32.

World Health Organization. (2021). Coronavirus. https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 (diakses pada 29 Ogos 2021).

Worldometer, (2021). Coronavirus Cases. https://www.worldometers.info/coronavirus/ (diakses pada 29 Ogos 2021).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.