PELAKSANAAN PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS) OLEH PENDIDIK TERHADAP KANAK-KANAK TADIKA

Nik Nur Syazwani Ibrahim, Aziyati Zahirah Asnil Aimi, Ahmad Muaz Mohd Hairi, Zaleha Damanhuri

Abstract


Kajian ini dijalankan untuk mengkaji pelaksanaan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial (PEERS) oleh pendidik terhadap kanak-kanak tadika dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini adalah berbentuk kualitatif yang mana telah dijalankan di Melaka, melibatkan seramai enam orang responden yang terdiri daripada pendidik awal kanak-kanak. Berpandukan satu set protokol temubual, pengkaji telah membuat sesi temubual separa struktur bersama responden  dan maklumat yang diperolehi dianalisis secara tematik melalui transkrip data. Hasil kajian menunjukkan bahawa responden  telah bersedia melaksanakan pengajaran dan pembelajaran PEERS di dalam kelas secara komprehensif. Hal ini memberikan kesimpulan bahawa responden  mempunyai perspektif yang positif terhadap pelaksanaan PEERS. Implikasi kajian pula menunjukkan bahawa berlaku peningkatan kesediaan responden  untuk mengajarkan PEERS kepada kanak-kanak tadika.

 


Keywords


pendidik, Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS)

Full Text:

PDF

References


Ali, A. & Mahamod, Z. (2017). Development of Play-Based Instruction Module for Teaching Preschooler’s Language Skills. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 9, 110-118.

Berita Harian. (2018). Kerajaan Perkasa Program Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial. Diperolehi daripada https://bharian.com.my/ berita/nasional/ 2018/11/501049/kerajaan-perkasa-program-pendidikan-kesihatan-reproduktif-dan-sosial.

Eka Oktavianingsih & Yulia Ayriza. (2018). Teachers’ Knowledge and Belief for Educating Sexuality to Kindergarten Students. International Journal of Pedagogy and Teacher Education (IJPTE), 2(2), 307-318.

Federation of Reproductive Health Associations, Malaysia (FRHAM) (2016). FRHAM National Strategic Framework 2016-2022. Diperolehi daripada http://www.frham.org.my/index.php?publication.

Gansen, H. M. (2017). Reproducing (and Disrupting) Heteronormativity: Gendered Sexual Socialization in Preschool Classrooms. Sociology of Education, 90(3), 255–272. https://doi.org/10.1177/0038040717720981

Irsyad Hazim, Nur Sarah, Nur Nadhrah, Muhammad Nizam, Faieza Samat & Tengku Elmi. (2022). Perspektif Ibu Bapa terhadap Pendidikan Awal Seksual Kepada Kanak-Kanak. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol.7, Bil.7.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2010) Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Kuala Lumpur: Percetakan Dawama Sdn Bhd.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2017) Dokumen Standard Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Putrajaya: Percetakan Nasional Malaysia Bhd.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2018). Garis Panduan Pengurusan Prasekolah. Putrajaya: Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

Lee, K. C., Zakri Abdullah & Chua L N. (2018). Penyelidikan Dalam Pendidikan. Selangor: Oxford Fajar Sdn, Bhd.

Martin, J., Riazi, H., Firoozi, A. & Nasiri, M. (2020). A Sex Education Program for Teachers of Preschool Children: A Quasi-Experimental Study in Iran. BMC Public Health, 20:692. https://doi.org/10.1186/s12889-020-08826-y

Mastura Karimuddin, Saripah Rabea’ah Syed Ali & Anis Salwa Ahmed @Adenan. (2017). Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh: Tahap Kesediaan Pengajaran Pendidikan Seksualiti Guru Pelatih Pendidikan Awal Kanak-kanak Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Jurnal Penyelidikan Dedikasi, Jilid 12, 128–139

Melaka Kini. (2018). Kes Dera Kanak-kanak Melaka Catat Tangga ke 11. Diperolehi daripada https://melakakini.my/kes-dera-kanak-kanak-melaka-catat-tangga-ke-11.

Rosmah Abd. Ghani, & Mariani Md Nor. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Peranan Guru Dalam Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (Kspk) Di Malaysia. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 8(4), 35-49.

Salmi Razali, Nur Alia Farhana Ramli, Siti Syairah Hanafia, Nurul Nadiah Abd Rahman, Kartini Noor Md, Muhammad Akmal Mat Rani et. al. (2017). Are Malaysians Ready for Comprehensive Sexuality Education? Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences: 9(1), 14-28.

Sexuality Education and Information Council of the United States, SIECUS (2004). Guidelines for Comprehensive Sexuality Education: Kindergarten-12th Grade 3rd ed. Dipetik dari http://sexedu.org.tw/guideline.pdf

Shariza, Said. (2017). Pembangunan Modul Latihan Pendidikan Seksualiti Untuk Guru Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Peringkat Sekolah Rendah. (Disertasi, University of Malaya).

Sidze E. M., et al. (2017). From Paper to Practice: Sexuality Education Policies and Their Implementation in Kenya. New York: Guttmacher Institute.

Siti Suhaila Ihwani, Adibah Muhtar, Norhafizah Musa, Zetty Nurzuliana Rashed, Ab Halim Tamuri & Mohd Isa Hamzah. (2016). Attitudes of Islamic Education Teachers towards Sex Education. Tinta Artikulasi Membina Ummah, 2(1),124-133.

Unluer, E. (2018). Examination of Preschool Teachers' Views on Sexuality Education. Universal Journal of Educational Research 6(12):2815-2821.

World Health Organization (WHO). (2016). Standards for Sexuality Education in Europe: A Framework for Policy Makers, Educational and Health Authorities and Specialists. Cologne: BZgA [Federal Centre for Health Education (BZgA)].

Zarina Eshak & Azizah Zain. (2019). The Readiness of Preschool Teachers in Terms of the Implementation of the Peers Day@ Preschool Program. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(7),981–987.

Zarina Eshak, Azizah Zain & Mazlina Che Mustafa. (2020). Analisis Masalah Dan Jenis Kemahiran Pendidikan Seksualiti Kanak-Kanak Prasekolah Dari Sudut Pandangan Guru Dan Ibubapa. International Journal of Education, Psychology and Counselling (IJEPC), 5(35), 152-166.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.