Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Ilmi AN INSIGHT INTO ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEM (ERP-S) RESEARCH TREND Abstract   PDF
Muhammad Syahid Hasan, Zuhriah Ebrahim, Wan Hasrulnizam Wan Mahmood, Mohd Nizam Abd. Rahman
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmi ANALISIS PERMASALAHAN PELAJAR CACAT PENDENGARAN DALAM PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA Abstract   PDF
Nik Hassan Seman, Mustafa Che Omar, Abdullah Yusoff, Mohd Yusof Abdullah
 
Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Ilmi APPLICATION OF ONLINE PAYMENT AT PUSAT ZAKAT NEGERI SEMBILAN Abstract   PDF
Nurasiah Yaakub, Natasha Mazna Ramli, Nurul Aini Mohamed, Izlawanie Muhammad
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmi CABARAN INSTITUSI HISBAH DALAM DUNIA KONTEMPORARI SERTA USAHA-USAHA BAGI MEMPERKASAKANNYA Abstract   PDF
Muhammad Syahir Abu Bakar, Wan Fariza Alyati Wan Zakaria, Kamaruddin Salleh
 
Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Ilmi CHINESE DÉCOR AND MOTIFS IN THE INTERIOR DECORATION: A STUDY ON THE OLD MOSQUE IN MALACCA IN THE EARLY 18th CENTURY Abstract   PDF
Syaimak Ismail, Mohd Sufiean Hassan
 
Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Ilmi CREATIVITY AMONGST FINAL YEAR STUDENTS OF POLYTECHNIC DIPLOMA Abstract   PDF
Aede Hatib Musta'amal, Nazaruddin Mohtaram, Norzanah Rosmin, Mohd Aswad Fakhruddin
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmi FAKTOR-FAKTOR KELEMAHAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ISLAM DI MALAYSIA SERTA LANGKAH-LANGKAH MENGATASINYA Abstract   PDF
Muhammad Syahir Abu Bakar, Wan Fariza Alyati Wan Zakaria, Kamaruddin Salleh
 
Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Ilmi GEO-LINGUISTIK BAHASA MELAYU DAN MIKRO-SISTEM PEMBENTUKAN KATA KERJA BERIMBUHAN AWALAN BER-, APITAN BER- …-AN DAN BER-…-KAN Abstract   PDF
Mohd Nor Azan Abdullah, Musirin Mosin
 
Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Ilmi HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN KERJA GURU BESAR DENGAN KEPUASAN KERJA GURU SEKOLAH AGAMA KERAJAAN JOHOR Abstract   PDF
Nurlaili Abd Wahab, Mohd Yusof Abdullah
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmi KATA ADJEKTIF DALAM UJARAN MASYARAKAT BANJAR Abstract   PDF
Nur Hafizah Razali, Normaliza Abd Rahim
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmi KEANEKARAGAMAN CIRI LARAS BAHASA KREATIF (SASTERA) DALAM PENULISAN NOVEL HUJAN PAGI Abstract   PDF
Siti Nor Atikaf Salleh, Nurfarhana Shahira Rosly, Nabillah Bolhassan, Asrul Azuan Mat Dehan
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmi KEBERKESANAN HUBUNGAN GURU KELAS-MURID DALAM MERANGSANG KESEDARAN TERHADAP INTEGRASI ETNIK DALAM KALANGAN MURID DI BILIK DARJAH Abstract   PDF
Suresh Kumar N Vellymalay
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmi KEPENTINGAN TAKWIM HIJRI DALAM PERMASALAHAN FIQH DI MALAYSIA: KAJIAN TERHADAP PENGAMALAN PENGIRAAN TEMPOH HAWL DALAM PENGURUSAN ZAKAT DI MALAYSIA Abstract   PDF
Radzuan Nordin, Ab Rahim Ibrahim
 
Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Ilmi KESEDARAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP KONSEP ZAKAT Abstract
Nor Suhaiza Md Khalid, Zarina Mohd Zain, Suzei Mat Nurudin, Suzzana Othman
 
Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Ilmi KEYAKINAN PELANGGAN TERHADAP PENSIJILAN HALAL MENINGKATKAN KESETIAAN PELANGGAN DI DALAM INDUSTRI PERHOTELAN DI NEGERI MELAKA Abstract   PDF
Hartini Adenan, Hamidah Norman
 
Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Ilmi KUALITI PERKHIDMATAN DAN KEPUASAN PELANGGAN INAP DESA DI MELAKA Abstract   PDF
Dina Syamilah Zaid, E. Suhartiningsih N. Noto Sudarmo
 
Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Ilmi PENGARUH KEPIMPINAN TRANSFORMASI DAN BUDAYA SEKOLAH TERHADAP ORGANISASI PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH IMTIAZ DI MALAYSIA Abstract   PDF
Norisyah Abd Rahim
 
Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Ilmi PENGARUH KITAB AL-HIKAM AL-‘ATAIYYAH DALAM MASYARAKAT MELAYU DI MALAYSIA Abstract   PDF
Shuhaimi Mohd Lana, Abd Rahman Abd Ghani
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmi PERBANDINGAN TAHAP KEBIMBANGAN PRA-PERTANDINGAN DALAM KALANGAN ATLET HOKI MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA Abstract   PDF
Rosli Saadan, Lim Boon Hooi, Hamdan Mohd Ali, Mohamad Bokhari, Norida Abdullah
 
Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Ilmi PERSPEKTIF AL-QUR’AN TERHADAP AMALAN KEWANGAN KONVENSIONAL: ANALISIS PERBANDINGAN BERKAITAN RIBA DAN KADAR FAEDAH PERBANKAN Abstract   PDF
Ab Rahim Ibrahim
 
Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Ilmi POLEMIK ‘ISTERI PEMANGSA, SUAMI MANGSA’: SUATU TINJAUAN AWAL DI MALAYSIA Abstract   PDF
Mohd Ab Malek Md Shah, Jeniwaty Mohd Jody, Suzzana Othman
 
Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Ilmi REINFORCING WORKFORCE PILLAR IN BUSINESS EXCELLENCE Abstract   PDF
Norailis Ab. Wahab, Nor Asiah Yaakub Nor Asiah Yaakub
 
Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Ilmi TEACHING MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT – MAKING PROGRAMMING EXCITING AGAIN Abstract   PDF
Zakir Hussain Ibrahim
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmi TEORI DAN KONSEP PENGURUSAN DAKWAH : SATU TINJAUAN AWAL Abstract   PDF
Mohamad Nazli Omar
 
Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Ilmi THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNAL AND EXTERNAL MANUFACTURING COMPLEXITY Abstract   PDF
Mohd Noor Hanif Mohd Rosdi, Muhamad Razali Muhamad, Wan Hasrulnizzam Wan Mahmood, Muhamad Zaki Yusup
 
1 - 25 of 30 Items 1 2 > >>