MODAL PSIKOLOGI DAN KOMITMEN ORGANISASI DALAM KALANGAN KAKITANGAN HOTEL DI MELAKA

Abdul Mutalib Mohamed Azim Mohamed Azim, Dina Syamilah Zaid

Abstract


Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kesan empat dimensi modal psikologi iaitu keberkesanan diri, optimis, harapan dan daya tahan ke atas komitmen organisasi. Data diperolehi dengan menggunakan borang soal selidik yang diedarkan secara persempelan rawak. Seramai 173 kakitangan hotel di lima buah hotel di negeri Melaka telah dipilih sebagai responden kajian. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa keempat-empat dimensi modal psikologi mempunyai kesan yang signifikan terhadap komitmen oganisasi. Kajian ini juga mendapati dimensi optimis merupakan faktor yang paling dominen ke atas komitmen organisasi. Hasil dapatan kajian ini bermakna semakin tinggi modal psikologi pekerja maka semakin tinggi komitmen organisasinya.


Keywords


modal psikologi, keberkesanan diri, optimis, harapan, daya tahan, komitmen organisasi

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.