PELUANG KERJAYA DALAM INDUSTRI PELANCONGAN ISLAM DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN

Siti Zubaidah Ramli

Abstract


Industri pelancongan di Malaysia telah menjadi salah satu keutamaan kerana dilihat mampu menyumbang pendapatan yang tinggi kepada negara. Perkembangan industri pelancongan ini, turut menyumbang kepada industri pelancongan Islam. Kertas kerja ini bertujuan membincangkan aspek penting dalam pelancongan Islam serta hubungannya dengan peluang kerjaya di Malaysia. Pelancongan Islam adalah aktiviti-aktiviti pelancongan berlandaskan undang-undang syariah dan nilai-nilai Islam dimana ia melibatkan pelancong Islam mahupun bukan Islam ke tempat atau Negara Islam. Pelancongan ini menawarkan beberapa produk dan perkhidmatan hospitaliti yang patuh syariah. Antaranya adalah perkhidmatan penyediaan hotel mesra halal, perkhidmatan kewangan Islam, perkhidmatan pengangkutan halal, pakej pelancongan Islam, makanan halal dan standard halal. Penawaran produk dan perkhidmatan hospitaliti ini secara tidak langsung telah membuka peluang pekerjaan di Malaysia khususnya bagi melahirkan tenaga pakar dalam industri halal seiring Rancangan Malaysia ke 11.

To approve a single suggestion, mouse over it and click "?"Click the bubble to approve all of its suggestions.To approve a single suggestion, mouse over it and click "?"Click the bubble to approve all of its suggestions.To approve a single suggestion, mouse over it and click "?"Click the bubble to approve all of its suggestions.To approve a single suggestion, mouse over it and click "?"Click the bubble to approve all of its suggestions.To approve a single suggestion, mouse over it and click "?"Click the bubble to approve all of its suggestions.To approve a single suggestion, mouse over it and click "?"Click the bubble to approve all of its suggestions.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.