Tempoh Pengajian

 PENGAJIAN SEPENUH MASA

Program

Tempoh Minimum (Tahun)

Tempoh Maksimum (Tahun)

Ijazah Doktor Falsafah 3 6
Sarjana Mod Kerja Khusus 1 3
Sarjana Mod Campuran 1 3
Sarjana Mod Penyelidikan 2 3

 
 PENGAJIAN SEPARUH MASA

Program

Tempoh Minimum (Tahun)

Tempoh Maksimum (Tahun)

Ijazah Doktor Falsafah 4 8
Sarjana Mod Kerja Khusus 2 4
Sarjana Mod Campuran 2 4
Sarjana Mod Penyelidikan 3 4

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Senarai Borang

Hubungi Kami

Institut Pengajian Siswazah 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/ips
email Rasmi : infoips@kuim.edu.my
+606-3878266
+606-3878267