IJAZAH SARJANA SYARIAH

Ijazah Sarjana Syariah

Kod Pengiktirafan : JPT/BPP(N/221/7/0041) 07/17 (FA 1944)
Tempoh pengajian : 2 tahun (minimum), 3 tahun (maksimum)
Mod Pengajian : Sepenuh Masa( Tesis )
Yuran pengajian Pelajar Tempatan: RM 11,510.00
Yuran Pengajian Pelajar Antarabangsa : RM 15,410.00
Syarat Kemasukan :


i.  Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.75 dan ke atas atau;

ii. Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.50 – 2.74 dengan syarat  DIPUTUSKAN 
    melalui perincian penilaian  dalaman KUIM atau;

iii. Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.00 – 2.49 dengan syarat  LAYAK dengan 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang relevan 
     atau;

iv. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya  oleh Kerajaan Malaysia. 

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

Institut Pengajian Siswazah 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/ips
email Rasmi : infoips@kuim.edu.my
+606-3878266
+606-3878267