PROSIDING ARTIKEL

[pro.si.ding] | ڤروسيديڠ

Definisi : 1. rakaman maklumat (biasanya di­cetak) tentang perbincangan dan keputusan sesuatu mesyuarat, persidangan dsb: analisis ini ialah ~ mesyuarat jawatankuasa pemuliharaan alam sekitar; 2. (Udg) sebarang tindakan mahkamah yg diambil terhadap seseorang: Akta Bahasa Kebangsaan dipinda bagi membolehkan seluruh ~ mahkamah dijalankan dlm bahasa Melayu. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

IJAZAH SARJANA KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN

Ijazah Sarjana Kepimpinan Dan Pengurusan Pendidikan

Kod Pengiktirafan : JPT/BPP(N/146/7/0004) 03/16 (FA 0440)
Tempoh Pengajian : 2 tahun (minimum), 3 tahun (maksimum)
Mod Pengajian : Sepenuh Masa ( Tesis )
Yuran Pengajian Pelajar Tempatan : RM 11,510.00
Yuran Pengajian Pelajar Antarabangsa : RM 15,410.00

Syarat Kemasukan :

i.  Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.75 dan ke atas atau;

ii. Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.50 – 2.74 dengan syarat  DIPUTUSKAN 
    melalui perincian penilaian  dalaman KUIM atau;

iii. Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.00 – 2.49 dengan syarat  LAYAK dengan 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang relevan 
     atau;

iv. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya  oleh Kerajaan Malaysia. 

IJAZAH SARJANA KAUNSELING (KERJA KURSUS)

Ijazah Sarjana Kaunseling (Kerja Kursus)   

Kod Pengiktirafan : JPT/BPP(U)1000-801/83 (N/762/7/0045) (MQA/PA9685) 
Tempoh pengajian :  tahun (minimum), 3 tahun (maksimum)
Mod Pengajian : Sepenuh Masa ( Kerja Kursus )
Yuran pengajian Pelajar Tempatan : RM 19,450.00
Yuran pengajian Pelajar Antarabangsa : RM 25,810.00
Syarat Kemasukan :


i.Ijazah Sarjana Muda Psikologi/Kaunseling dengan minimum PNGK 2.75 daripada 4.00; Nota: Sekiranya PNGK calon pemohon kurang dari 2.75, pengalaman bekerja selama 5 tahun dalam bidang kaunseling akan diambil kira;atau ;

p>ii. Lain-lain Ijazah Sarjana Muda dengan minimum PNGK 2.75; Nota: Calon-calon yang memperoleh PNGK kurang dari 2.75, boleh dipertimbangkan melalui temuduga dan kelulusan Senat.

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Senarai Borang

Hubungi Kami

Institut Pengajian Siswazah 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/ips
email Rasmi : infoips@kuim.edu.my
+606-3878266
+606-3878267