PHD SYARIAH

Doktor Falsafah Pengajian Islam (Syariah)    

Kod Pengiktirafan : JPT/BPP (N/221/8/0131) 12/19 (MQA/PA 5010)
Tempoh pengajian : 3 tahun (minimum), 6 tahun (maksimum)
Mod Pengajian : Sepenuh Masa ( Tesis )
Yuran pengajian : RM 20,550.00
Yuran Pengajian Pelajar Antarabangsa : RM 29,660.00

Syarat Kemasukan :

i.  Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kelas Pertama dalam bidang yang berkaitan serta lulus ujian 
    peringkat KUIM atau;

ii.  Sarjana dalam bidang yang berkaitan atau;

iii. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan 
     diperakui oleh Senat KUIM.

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Senarai Borang

Hubungi Kami

Institut Pengajian Siswazah 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/ips
email Rasmi : infoips@kuim.edu.my
+606-3878266
+606-3878267