Program PHD

Program Pengajian Doktor Falsafah (PHD)

FAKULTI KEILMUAN ISLAM

  • Doktor Falsafah Pengajian Islam (Dakwah)    
  • Doktor Falsafah Pengajian Islam (Syariah)  

     

FAKULTI BAHASA DAN PENDIDIKAN

  • Doktor Falsafah Kepimpinan Dan Pengurusan Pendidikan  


FAKULTI INOVASI PERNIAGAAN DAN TEKNOLOGI

  • Doktor Falsafah Pengurusan  

FAKULTI SAINS SOSIAL

  • Doktor Falsafah Sejarah  

* Syarat dan Yuran Kemasukan Tertakluk Kepada Pindaan
 * Mendapat Perakuan Dari Agensi Kelayakan Malaysia

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Senarai Borang

Hubungi Kami

Institut Pengajian Siswazah 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/ips
email Rasmi : infoips@kuim.edu.my
+606-3878266
+606-3878267