PHD PENGURUSAN

Doktor Falsafah Pengurusan    

Kod Pengiktirafan : JPT/BPP (N/345/8/1067) 18/25 (MQA/PA 10009)
Tempoh Pengajian : 3 tahun(minimum), 6 tahun (maksimum)
Mod Pengajian : Sepenuh Masa ( Tesis )
Yuran Pengajian : RM 21,590.00


Syarat Kemasukan :

i.  Ijazah Sarjana (Tahap 7 KKM)dalam Pengurusan atau bidang yang berkaitan yang diterima oleh Senat ;atau 

ii. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengan Ijazah Sarjana (Tahap 7 KKM)yang diterima oleh Senat

Pelajar Antarabangsa perlu memperoleh purata skor 6.0 dalam ujian International English Languange Testing System (IELTS) atau yang setara dengannya

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Senarai Borang

Hubungi Kami

Institut Pengajian Siswazah 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/ips
email Rasmi : infoips@kuim.edu.my
+06 387 6184 / 06 387 6079
+ 06 387 6184