Program Pengajian Doktor Falsafah (PHD)

FAKULTI KEILMUAN ISLAM

 • Doktor Falsafah Pengajian Islam (Dakwah)    
  Doktor Falsafah Pengajian Islam (Dakwah)    

  Doktor Falsafah Pengajian Islam (Dakwah)    

  Kod Pengiktirafan : : JPT/BPP (N/221/8/0132) 11/19 (MQA/PA 5009)
  Tempoh Pengajian : tahun (minimum), 6 tahun (maksimum)
  Mod Pengajian : Sepenuh Masa ( Tesis )
  Yuran Pengajian Pelajar Tempatan : RM 21,590.00
  Yuran Pengajian Pelajar Antarabangsa : RM 29,660.00

  Syarat Kemasukan :

  i.  Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kelas Pertama dalam bidang yang berkaitan serta lulus ujian
     peringkat KUIM atau;

  ii.  Sarjana dalam bidang yang berkaitan atau;

  iii.  Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan 
       diperakui oleh Senat KUIM.


 • Doktor Falsafah Pengajian Islam (Syariah)  
  Doktor Falsafah Pengajian Islam (Syariah)  
   
  Doktor Falsafah Pengajian Islam (Syariah)    

  Kod Pengiktirafan : JPT/BPP (N/221/8/0131) 12/19 (MQA/PA 5010)
  Tempoh pengajian : 3 tahun (minimum), 6 tahun (maksimum)
  Mod Pengajian : Sepenuh Masa ( Tesis )
  Yuran pengajian : RM 20,550.00
  Yuran Pengajian Pelajar Antarabangsa : RM 29,660.00

  Syarat Kemasukan :

  i.  Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kelas Pertama dalam bidang yang berkaitan serta lulus ujian
      peringkat KUIM atau;

  ii.  Sarjana dalam bidang yang berkaitan atau;

  iii. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan 
       diperakui oleh Senat KUIM.
FAKULTI BAHASA DAN PENDIDIKAN

 • Doktor Falsafah Kepimpinan Dan Pengurusan Pendidikan  
  Doktor Falsafah Kepimpinan Dan Pengurusan Pendidikan  

  Doktor Falsafah Kepimpinan Dan Pengurusan Pendidikan    

  Kod Pengiktirafan : JPT/BPP (N/142/8/0001) 10/16 (MQA/FA 0968)
  Tempoh Pengajian : 3 tahun (minimum), 6 tahun (maksimum)
  Mod Pengajian : Sepenuh Masa ( Tesis )
  Yuran Pengajian : RM 20,550.00
  Yuran Pengajian Pelajar Antarabangsa : RM 29,660.00

  Syarat Kemasukan :

  i.  Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kelas Pertama dalam bidang yang berkaitan serta lulus ujian
      peringkat KUIM atau; 

  ii. Sarjana dalam bidang yang berkaitan atau;

  iii. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan
       diperakui oleh Senat KUIM.
FAKULTI INOVASI PERNIAGAAN DAN TEKNOLOGI

 • Doktor Falsafah Pengurusan  
  Doktor Falsafah Pengurusan  

  Doktor Falsafah Pengurusan    

  Kod Pengiktirafan : JPT/BPP (N/345/8/1067) 18/25 (MQA/PA 10009)
  Tempoh Pengajian : 3 tahun(minimum), 6 tahun (maksimum)
  Mod Pengajian : Sepenuh Masa ( Tesis )
  Yuran Pengajian (Tempatan) : RM 21,590.00
  Yuran Pengajian (Antarabangsa) : RM 29,660.00


  Syarat Kemasukan :

  i.  Ijazah Sarjana (Tahap 7 KKM)dalam Pengurusan atau bidang yang berkaitan yang diterima oleh Senat ;atau 

  ii. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengan Ijazah Sarjana (Tahap 7 KKM)yang diterima oleh Senat

  Pelajar Antarabangsa perlu memperoleh purata skor 6.0 dalam ujian International English Languange Testing System (IELTS) atau yang setara dengannyaFAKULTI SAINS SOSIAL

 • Doktor Falsafah Sejarah  
  Doktor Falsafah Sejarah  

  Doktor Falsafah Sejarah    

  Kod Pengiktirafan : JPT/BPP (U)1000-801 /83 (N/225/8/0001)(MQA/FA 0969)
  Tempoh Pengajian : 3 tahun(minimum), 6 tahun (maksimum)
  Mod Pengajian : Sepenuh Masa ( Tesis )
  Yuran Pengajian (Tempatan) : RM 21,590.00
  Yuran Pengajian (Antarabangsa) : RM 29,660.00


  Syarat Kemasukan :

  i.  Ijazah Sarjana (Tahap 7 KKM)dalam bidang yang berkaitan yang diterima oleh Senat ;atau 

  ii. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengan Ijazah Sarjana (Tahap 7 KKM)yang diterima oleh Senat
   

 

 * Syarat dan Yuran Kemasukan Tertakluk Kepada Pindaan

 * Mendapat Perakuan Dari Agensi Kelayakan Malaysia